Over Ons

SK Kortrijk staat voor Senioren Konvent Kortrijk. Het SK dient als als overkoepelend orgaan van de aangesloten Kortrijkse studenten clubs. waar plezier en samenhorigheid centraal staat bij al zijn aangesloten clubs.

De organisatie werd een eerste maal opgericht in 1999 door Stijn Van Houdenhove. Na enkele jaren verdween het Kortrijkse senioren konvent en werd het heropgericht in 2007 door Pedro Colasse en Clement Castelli.

Het SK heeft als doel de link te zijn tussen de Kortrijkse studentenclubs. Dit uit zich ook in hun leuze: 'Dé link tussen de beste clubs van Kortrijk'. Het orgaan zorgt voor de ondersteuning en bevordering van de contacten tussen de leden-clubs, externe clubs en organisaties en de stad. Verder zorgen ze voor de coördinatie van studentenactiviteiten in de stad en komen ze tussen bij eventuele geschillen tussen clubs.

Doorheen het jaar werkt het SK ook mee aan de Student Welcome in Kortrijk, dit in samenwerking met Stad Kortrijk. Ook organiseren ze klassieke activiteiten zoals een jaarlijkse kroegentocht, een massacantus en sinds 2023 zelfs een beiaardcantus. Doorheen de jaren kan het aanbod van activiteiten echter variëren afhankelijk van de actieve Senior Seniorum en zijn praesidium of werkgroep.

SK Kortrijk, de link tussen de beste clubs van Kortrijk:

Moeder en Vader Kanon
Mercurius (VIVES)
Den Ipsoc (VIVES)
Kerberus (VIVES)
Riva Rocci (VIVES)
De Barsol (VIVES)
Hsc Centaura! (Howest & Ugent)
EcLipticA (Howest & Ugent)
Ceryneia KULAK (Kulak)
Oprichter
Pedro Colasse
Peter
Frédéric Hénonin

Over Ons

SK Kortrijk staat voor Senioren Konvent Kortrijk. Het SK dient als als overkoepelend orgaan van de aangesloten Kortrijkse studenten clubs. waar plezier en samenhorigheid centraal staat bij al zijn aangesloten clubs.

De organisatie werd een eerste maal opgericht in 1999 door Stijn Van Houdenhove. Na enkele jaren verdween het Kortrijkse senioren konvent en werd het heropgericht in 2007 door Pedro Colasse en Clement Castelli.

Het SK heeft als doel de link te zijn tussen de Kortrijkse studentenclubs. Dit uit zich ook in hun leuze: 'Dé link tussen de beste clubs van Kortrijk'. Het orgaan zorgt voor de ondersteuning en bevordering van de contacten tussen de leden-clubs, externe clubs en organisaties en de stad. Verder zorgen ze voor de coördinatie van studentenactiviteiten in de stad en komen ze tussen bij eventuele geschillen tussen clubs.

Doorheen het jaar werkt het SK ook mee aan de Student Welcome in Kortrijk, dit in samenwerking met Stad Kortrijk. Ook organiseren ze klassieke activiteiten zoals een jaarlijkse kroegentocht, een massacantus en sinds 2023 zelfs een beiaardcantus. Doorheen de jaren kan het aanbod van activiteiten echter variëren afhankelijk van de actieve Senior Seniorum en zijn praesidium of werkgroep.

SK Kortrijk, de link tussen de beste clubs van Kortrijk:

Moeder en Vader Kanon
Mercurius (VIVES)
Den Ipsoc (VIVES)
Kerberus (VIVES)
Riva Rocci (VIVES)
De Barsol (VIVES)
Hsc Centaura! (Howest & Ugent)
EcLipticA (Howest & Ugent)
Ceryneia KULAK (Kulak)